Nejen datum svatby je rozhodující

Pro zamilované a budoucích manželů se doporučuje vzájemná kombinace numerologie s astrologií, jako dvou najserióznejších a nejpropracovanějších vědních oborů a vzít v úvahu data, přesného času narození, spolu s křestním jménem a příjmením jedince / ů. Pokud jsou výpočty správné a přesné, informace z nich řeknou o člověku více než cílevědomé zkoumání za pomoci psychologa.

Datum narození a ascendent – každý jedinec si ho přes univerzum vybírá sám, není to věcí náhody, má to předem dané. Volí si i místo a rodinu, do které se narodí, aby jeho duše získala nové zkušenosti. Proto se někdo narodí předčasně, proto je těžko odhadnout přesný den porodu a je nevhodné zasahovat a vyvolávat porody ….

V duchovních sférách platí vlastní zákony a požiadavky.Dátumom dostáváme do vínku určité vibrace čísel, které nás ovlivňují a provázejí po celý život. Jejich poznáním se můžeme o sobě hodně dozvědět. Čísla v našem datu se dají sestavit do numerologické mřížky. Z ní se dají vyčíst vrozené schopnosti a předpoklady, kladné i záporné vlastnosti, i to, čemu se máme na tomto světě naučit. Směrování každého z nás v životě však nezávisí jen na tom, kdy jsme se narodili. Datum narození je cesta, kterou nezměníme, jméno však změnit můžeme.

Jméno a příjmení znamená kvalitu, zdraví, úspěch či neúspěch, čas, prostor i hmotu. Každý jedinec má v nich ukrytý jakýsi tajný kód svého osud. Křestní jméno je faktor, který určuje povahu. Jméno je dar od rodičů. Mnozí z nich, jejich nevědomým výběrem, dali dítěti nevhodné. Odsoudili ho tak na nepříznivý osud. Ale máme v moci s tím něco udělat – změnit za jméno s lepší vibrací. V příjmení zase máme vepsanou genetická osudová zátěž rodu.

Podle numerologického klíče, všechny písmena křestního jména i příjmení, obsahují v sobě určitou číselnou hodnotu. Ta umožňuje říci o člověku jaký je, jakou má vnější a vnitřní psychiku, na co má předpoklady, či nadání. Ve spojitosti s datem narození tak víme přesněji charakterizovat povahu a schopnosti dané osoby.

Při změně příjmení, např. tím, že se žena vydá a přijme příjmení od manžela, zároveň přijímá i informaci jeho rodu, genetickou osudovou zátěž (zdraví, štěstí, smůlu). Má to vliv i na osobnost a kompletní souřadnice její vzorce osudu. Ponechat si proto po svatbě dívčí jméno s dobrými souřadnicemi, je lepším řešením, jak bezhlavě, či z úcty k tradicím, přijmout manželovo příjmení. Některé z neznalosti těchto zákonitostí, problémy po výdaji popisují jako ztrátu vlastní identity. Platí to i pro muže. Někdy je dobré, když manžel přijme příjmení ženy, čímž zlepší své souřadnice a zdraví.

Numerologové proto ženám doporučují před provdáním si dát vypočítat vzorec osudu, aby předem věděli, co mohou od manželství a nejbližšího člověka očekávat. Vyhnou se tak mnohému zbytečnému utrpení.

podkova pro štěstí

Šťastné manželství nezaručí výběr kvalitního astrologa nebo věštce (ani jejich předpovědi nemusí fungovat na 100%). Jistotu pro šťastné manželství nezískáme ani v dokonale přepočteném datu svatby. Pokud ve vztahu dvou lidí bude chybět láska, radost a lidskost, takové manželství bude odsouzeny k nezdaru, podobně jako v manželstvích, ve kterých se ztratila chuť společně bojovat proti nástrahám osudu.

Každý den nám totiž do životů vstupují různé boční, i když významné, aspekty, pohyby planet, vliv Luny, erupce na Slunci, neklid a nervozita nás samých, manželova, šéfova, někde se přidají i zlobivé děti, neúspěch v práci, zhoršený zdravotní stav , neodbytné nemilé vzpomínky z minulosti, strach z příchozí budoucnosti, momentální finanční situace, ubývání vlastních sil apod., což nám přináší do života řadu dalších problémů.

Zvolený datum svatby je, ve srovnání s nimi, jen malou kapkou v oceánu našeho osudu, ale vyplatí se i tuto malou kapku včas, a vhodně, zachytit!

Proto, ať už věříte na magii nebo ne, je minimálně třeba mít se navzájem rádi, starat se o druhých, poslouchat a vážit si jeden druhého, ale také se tolerovat a vzájemně respektovat. U někoho z vás přechod na rovnou cestu bez překážek potrvá kratší, jinde déle. Ale výsledek bude stát zato! Navzájem si držme palce, ať společný život „vyjde na věčnost“!